Kérdése van?  +36-20/3434-551

Tartsd frissen a honlapod!
üzleti sikered múlik rajta!

Általános Szerződési Feltételek

 

Megrendelőlap kitöltése

Belépési adatok megadása

 


Tartalomjegyzék

1. Szerződő felek
1.1 Szolgáltató
1.2 Megrendelő
1.3 Szolgáltatások és óradíjak fontos

2. Megrendelés, szerződéskötés
2.1 Megrendelés, szerződéskötés menete
2.2 Megrendelés elfogadása, szerződés létrejötte

3. Szolgáltatás folyamata, megrendelés teljesítése, Megrendelő feladatai, kötelezettségei
3.1 Szolgáltatás folyamata fontos
3.2 Szolgáltatás, megrendelés teljesítése
3.3 Megrendelő feladatai, kötelezettségei fontos
3.4 Szolgaltató feladatai, kötelezettségei

4. Szerzői jog
4.1 Szolgáltatás, vagy Mű felhasználása

5. Fizetési feltételek
5.1 Szerződési biztosíték
5.2 Fizetési lehetőségek
5.3 Fizetési késedelem fontos

6. Szolgáltatás, megrendelés módosítása

7. Szolgáltatási Szerződés megszűnése, megszüntetése
7.1 Szerződés megszűnése
7.2 Megrendelő elállási joga
7.3 Szolgáltató általi felmondás

8. Felelősség és titoktartás
8.1 Felelősség
8.2 Titoktartás

9. Vegyes rendelkezések

 


 

joomlahonlapkeszites gfs

Á.SZ.F 3.6

 

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) kiterjed a Luft Gábriel E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató) Magyarország, valamint az Európai Unió bármely országának területén nyújtott minden olyan online és offline média felületen, vagy felületekre történő szolgáltatásra, termékekre, amely a Szolgáltató megbízásából készül el.

A szolgáltatásnyújtás történhet elektronikus, vagy hagyományos úton, a szerződésben meghatározott módon, a szerződésben foglalt kivételekkel.

Megrendelő a megrendelőlap aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF kiterjed a magán- és üzleti Megrendelőkre. Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Szolgáltató közös megállapodással külön megírt Szolgáltatási Szerződésben eltérhetnek.
A külön megírt Szolgáltatási Szerződés kizárólag az ÁSZF-el együtt érvényes. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a Szolgáltatási Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni

 

1. rész – Szerződő felek

1.1

Szolgáltató

1.1.1
Név  Luft Gábriel E.V.
Cím 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 21.
Adószám 55519302-1-42
Bank Kereskedelmi és Hitel Bank
Számlaszám 1040 3239-5052 6856 4954 1000
IBAN HU05 1040 3239-5052 6856 4954 1000
BIC OKHBHUHB
1.1.2

Kapcsolattartó: Luft Gábriel
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mobil: +3620 3434 551

1.2

Megrendelő

1.2.1

A Vállalkozó szolgáltatásait, termékeit minden jogképes természetes személy jogosult igénybe venni, amennyiben, mint Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat. A Megrendelőre vonatkozó szabály kiterjed a magánszemélyek és céges Megrendelőkre (továbbiakban együttesen: Megrendelő).

1.2.2

A Megrendelő köteles hitelt érdemlően igazolni a megadott személyi és céges adatait.

1.2.2.1

A megrendelést a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a Megrendelő a megadott adatait hitelt érdemlően igazolta. (magánszemély esetén személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával, cég esetén cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, illetve egyéb nyilvántartásba vételt igazoló okirattal.)

1.3

Szolgáltatások és óradíjak

1.3.1

Szolgáltatások

 • Arculattervezés, kreatív munka, grafikai tervezés,
 • Reklámügynökségi tevékenység
 • Web fejlesztés, programozás
 • Web hosting
 • PR és marketing kommunikáció
1.3.2

Alkalmazott óradíjak

általános óradíj 10.000.- Ft
grafikai óradíj 10.000.- Ft
kreatív óradíj 10.000.- Ft
programozói óradíj 10.000.- Ft
tanácsadói és oktatói óradíj 10.000.- Ft
   
komplett honlap, webáruház megrendelése esetén 7.000.- Ft
.  
.  
 
1.3.3

Átalánydíjas Proaktív adminisztrátor a biztos háttér szolgáltatás

átalánydíj 84.000.- Ft/év (7.000.-/hó)
tartalmaz

1 db honlap

 • folyamatos verziófrissítését, biztonsági mentését,
 • vírusirtását, illetve feltörés utáni helyreállítását.
 • funkciók, bővítmények éves licence díját,
  (egyedi funkciók, bővítmények éves licence díjait az átalánydíj nem tartalmazza. Ezek megrendelésnél pontosításra kerülnek.)
óradíj további munkaórák díja: 7.000.- Ft
1.3.4

Átalánydíjas General adminisztrátor a karbantartás szolgáltatás

átalánydíj 168.000.- Ft/év (14.000.-/hó)
tartalmaz
 • folyamatos elérhetőség
 • 24-48 órán belüli rendelkezésre állás
 • napi szintű biztonsági mentés /1 db honlap
 • folyamatos verziófrissítés /1 db honlap
 • 2 munkaóra rendelkezésre állás /hónap
  (A fel nem használt munkaórák a következő hónapra át nem görgethetők)
óradíj további munkaórák díja: 6.000.- Ft
felhasználható
 • általános karbantartás,
 • segítségnyújtás, szakmai támogatás,
 • keresőoptimalizálás,
 • hírlevelezés,
 • tartalomfrissítés,
 • grafikai szerkesztések.

2. rész – Megrendelés, szerződéskötés

2.1

Megrendelés, szerződéskötés menete

2.1.1

A Megrendelő árajánlatot kér elektronikus úton (Email) a Szolgáltatótól. Az árajánlat tartalmazza legalább az

 • ajánlatkérés tárgyát,
 • a kért szolgáltatás leírását,
 • a létrehozandó mű leírását,
 • főbb formai és tartalmi elemek meghatározását,
 • milyen főbb tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel rendelkezik,
 • funkciók meghatározása
 • a szolgáltatás nyújtásának határidejét, az ajánlattétel határidejét,
 • illetve az egyéb, szükséges információkat.
2.1.2

Ha az árajánlatkéréshez a Megrendelőnek segítségre, információkra van szükséges, a pontosításhoz és a lehetséges opcionális megoldásokhoz a Szolgáltató email-en, skype-on, vagy telefonon segítséget nyújt.

2.1.3

A Szolgáltató elektronikus formában részletes árajánlatot küld megrendelőlappal és az ÁSZF elérésével. A Szolgáltató árajánlata – eltérő közlés híján – a Megrendelővel való közléstől számított 30 napig hatályos, azaz eddig az időpontig tart a Szolgáltató ajánlati kötöttsége.

2.1.4

A Megrendelő a hiteles aláírásával (üzleti Megrendelő esetén cégszerű aláírásával és aláírási címpéldány másolatával) ellátott megrendelést visszajuttatja a Szolgáltató részére. (elektronikus, vagy postai úton)

2.2

Megrendelés elfogadása, szerződés létrejötte 

2.2.1

A megrendelés a Megrendelő aláírásával Szolgáltatási Szerződésnek minősül az ÁSZF-el együtt abban az esetben, ha a Megrendelő és Szolgáltató között külön a munkára vonatkozó szerződés nem születik.

2.2.2

A Megrendelő a megrendelés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatási díjat a Szerződésben meghatározott ütemezés szerint, késedelem nélkül fizeti meg a Szolgáltató részére.

2.2.3

A szerződés érvényesen létrejön, ha a megrendelő

 • megrendelőlapot kitöltötte, aláírta és visszaküldte a Szolgáltatónak,
 • Szerződési biztosítékot (első részszámla) átutalta,
 • és a felhasználásra, szerkesztésre hiánytalanul leadott adatokat, információkat, teljes tartalmat leadta.

3. rész – Szolgáltatás folyamata, megrendelés teljesítése

3.1

Szolgáltatás folyamata

3.1.1

A nem határidőben átadott eszközök, információk, tartalom elemek, egyéb egyediségek, jellegzetességek az

 • elfogadott Specifikációs leírás és/vagy
 • árajánlatkor lerögzített kérések, illetve az
 • addig elkészített tervek, munkák

változtatását eredményezhetik, mely az eredeti ártól való eltérést, illetve a teljesítési határidő módosulását okozhatja, melyről a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.

3.1.2

Mindkét fél érdeke, hogy a megrendelés tárgya minél hamarabb elkészüljön. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél kezdeményezhet határidő módosítást, mely elektronikus úton rögzítésre kerül.

3.1.3

A terv készítési szakasza.

3.1.3.1

Ha külön szerződés ezekről nem rendelkezik, a Szolgáltató a Megrendelő által ismertetett főbb egyediségek, jellegzetességek, információk alapján grafikai tervet, vagy layout tervet készít, melyet a Megrendelő részére elküld

3.1.3.2

A Szolgáltató a szerződés teljesítése során

 • a csatolt specifikáció alapján és/vagy árajánlatkor megadott kérések alapján
 • a Megrendelő igényei és a megvalósítási lehetőségek figyelembevételével és
 • a Megrendelő által megküldött anyagok felhasználásával

készíti el a tervet. A Megrendelő és a Szolgáltató csak ezt köteles figyelembe venni. Utóbbi egyoldalú módosítására nincs lehetőség.
Ami nem kerül meghatározásra az árajánlatkor és/vagy a specifikációban nem szerepel, az nem képezi részét a szolgáltatásnak. Ezzel kapcsolatban a Megrendelőnek számonkérési lehetősége, követelése nem lehet.

3.1.3.3

A terv tartalmazza a főbb elemeket, uralkodó színeket, betűtípusokat.
Web fejlesztés, programozás szolgáltatásoknál esetenként már részben működő funkciókkal rendelkező layout terv formájában.
A tervek célja, hogy bemutassa a kommunikációs megoldásokat, működési elveket, a stílust, a design lényegi elemeit, funkciók működését.
A felkínált grafikai terv, illetve layout terv határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka.

3.1.3.4

Korrektúrafordulók alkalmával a Szolgáltató véleményezésre és elfogadásra kéri fel a Megrendelőt. Az elfogadásról a Megrendelő határidőn belül írásbeli elfogadó nyilatkozatot, vagy véleményezést, iránymutatásokat köteles küldeni.

3.1.3.5

Amennyiben a Megrendelő jóváhagyja a választott tervet, elkezdődik a végleges kidolgozás. A mintapéldány (tesztverzió) elkészítése.

3.1.3.6

Amennyiben a terv nem felel meg a Megrendelő elképzelésének, illetve nem felel meg az árajánlatkor megadott kérések és/vagy specifikációs leírásban foglalt követelményeknek, lehetőség van módosított terv, vagy új terv készítésére.

3.1.3.7

Szolgáltató az általa készített eredeti terven összesen 2 alkalommal a Megrendelő igényei szerint ingyenesen változtat.
A módosítások a vállalt határidők módosulását is eredményezheti.

3.1.3.8

Amennyiben a korrektúrafordulók alkalmával az árajánlatkor megadott kérések, paraméterek a tervezés során lényegesen megváltoznak a Megrendelő kérésére, akkor a Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld

3.1.3.9

Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, Szolgáltató további tervezési díj ellenében, további terveket készít, amennyiben Megrendelő igényli.
Ennek feltétele az elképzelések részletes, írásbeli pontosítása, valamint a tervezési díj megfizetése.

3.1.4

A terv kizárólag a Szolgáltató tulajdonát képezik. A bemutatott terv szerzői jogi védelem alá tartozik.

3.1.5

Mintapéldány (tesztverzió) készítési szakasza.

3.1.5.1

A Szolgáltató az elfogadott kidolgozott terv alapján a

 • honlapot,
 • honlap komponenst, vagy a
 • grafikai példányt, illetve a
 • nyomdai kivitelezésre alkalmas pdf fájlt

elkészíti, véglegesíti.

3.1.5.2

A Megrendelő által jóváhagyott kidolgozott terv végső finomítására kerül sor. Ezzel a munkaszakasszal készül el a mintapéldány (tesztverzió), melyet már az átadás követ.

3.1.5.3

A mintapéldány (tesztverzió) átadását követően a Megrendelő köteles határidőn belül letesztelni a mintapéldányt.
Ezzel az utolsó korrektúrafordulóval történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzése.

3.1.5.4

Ennél az utolsó korrektúrafordulónál a Megrendelőnek lehetősége van apróbb, a tesztverziót nem sértő változtatásokat kérni.
A változtatások kérésére ezzel az egy alkalommal kerülhet sor.
Ezek az apróbb változtatások már inkább a tartalommal kapcsolatos módosítgatások. Funkciókat, sablont nem érintik.

3.1.5.5

Amennyiben a kért változtatások a tesztverzió lényegi módosítását eredményezik, akkor a Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.

3.1.6

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a mintapéldányt (tesztverziót) kell a szerződés tárgyaként elfogadni.

3.2

Szolgáltatás, megrendelés teljesítése

3.2.1

A Megrendelő a mintapéldány (tesztverzió) jóváhagyása után a munka lezárásra kerül és elkészül a Mű.

3.2.2

Mintapéldány (tesztverzió) jóváhagyása esetén a Szolgáltató végszámlát állít ki, melyet a Megrendelő átutalással egyenlíthet ki.

3.2.3

Szolgáltató az elkészített Műt átadja a Megrendelőnek.
Honlap esetében, ha a webtárhelyet nem a Szolgáltató biztosítja, akkor a Megrendelő által megjelölt tárhelyre feltölti, a hozzá tartozó elérésekkel, kódokkal

3.2.4

A Szolgáltató által gyártott termékek a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat, függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént.

3.2.5

Szerződő felek kölcsönösen kötelesek a polgári jog általános szabályai szerint jelen szerződés teljesítése során jóhiszeműen, együttműködően eljárni.

3.3

Megrendelő feladatai, kötelezettségei

3.3.1

A megrendelésen található és csatolt adatok valóságtartalmáért, a felhasználásra és szerkesztésre leadott tartalmak eredetiségéért a Megrendelőt büntetőjogi felelősség terheli. Ezeket a paramétereket a Szolgáltató nem köteles vizsgálni.

3.3.2

A megrendelés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy az általa megrendelt szolgáltatáshoz szükséges adatokat, elvárásait, igényeit, megjelenésre vonatkozó elképzeléseit részletesen ismertette a Szolgáltatóval és kijelenti, hogy a szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.3.3

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ideje során Őt is fokozott együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli, különben a Szolgáltató a megrendelést nem tudja minőségben és határidőre teljesíteni.
Megrendelő kötelezettségei:

 • Teljesítéshez kellő kompetenciával bíró egy kapcsolattartót, munkatársat kijelölni a szolgáltatás idejére.
 • Megrendelésnél, korrektúrafordulóknál, válaszadásoknál 3 napos határidőt betartani, érdemben reagálni.
 • Megrendelésnél a munkához szükséges anyagleadás az előre egyeztetett formában és határidőben.
 • Szolgáltatási díjat a Szerződésben meghatározott ütemezés szerint, megfizetni.
3.3.4

Korrektúrafordulók alkalmával a véleményezést, iránymutatásokat a Megrendelőnek táblázatban összegyűjtve, pontokba szedve, kategorizálva, egy dokumentumban köteles leadni, mely pontos utasításokkal jelöli a hibás tartalmakat, az új anyagokat, kéréseket.

3.3.5

Amennyiben a Megrendelő a szerződés ideje alatt összesen 14 napos határidőt átlépve nem tesz eleget kötelezettségek bármelyikének, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeg 50%-át késedelmi, akadályoztatási kötbérként köteles megtéríteni a Szolgáltató irányába.

3.3.6

Továbbá a Megrendelő elfogadja, hogy az Őt terhelő kötelezettségek nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése a szerződésben vállalt határidők csúszását is eredményezi, melynek mértéke minimum a Megrendelő késedelmével azonos mértékű, és szakmailag indokolt módosulását is eredményezi.

3.3.7

A Megrendelő által megrendelt munkákra tett árajánlat nem tartalmazza a forrásfájlok átadását. Ha a Megrendelő kéri a forrásfájlokat átadását is, ezekért, külön írásbeli megállapodás hiányában, az adott megrendelésre vonatkozó díjjal megegyező összegű díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak.

3.3.8

A Mű átadását követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

3.3.9

A Megrendelőnek kötelessége az elkészített Műt átvenni és a megállapodás szerinti vállalkozási díjat kifizetni.

3.4

Szolgáltató feladatai, kötelezettségei

3.4.1

Szolgáltató vállalja a csatolt specifikáció és/vagy árajánlatkor megadott kérések alapján feladat maradéktalan, legjobb tudása szerinti, a megvalósítási lehetőségek figyelembevételével határidőre történő elvégzését.

3.4.2

Szolgáltató köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről, amely a fejlesztés során felmerül, és a teljesítési határidőket, vagy a szerződés teljesítésének más körülményeit befolyásolják.

3.4.3

Szolgáltató biztosítja a munkák elvégzéséhez szükséges megfelelő képzettségű szakembereket, számítástechnikai eszközöket, fejlesztői szoftver-eszközöket.

3.4.4

A Szolgáltató határidőre vállalja a megrendelés elkészítését.

3.4.5

A korrektúrafordulók alkalmával a Szolgáltató dokumentálja az általa elvégzett módosításokat.

3.4.6

Szolgáltató jogosult a Megrendelő felé javaslatokat tenni, friss információkat adni annak érdekében, hogy a Megrendelés tárgya a felhasználói igényeknek a lehető legjobban megfeleljen.

4. rész – Szerzői jog

4.1

Szolgáltatás, vagy Mű felhasználása

4.1.1

Kizárólag a Megrendelő jogosult a megrendelés Tárgyát használni, hasznosítani. Ha e jog gyakorlását harmadik fél számára átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely a nélkül nem következett volna be.

4.1.2

A Szolgáltató által készített Mű, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató.
A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.
Megrendelőnek pusztán a teljesítés során létrehozott Műhöz történő hozzáférés jogán még önmagában semmilyen felhasználási joga nem keletkezik.
Amennyiben a Szolgáltatói Szerződésben nincs külön rögzítve, az elkészült munkák, bemutatott tervek használata, értékesítése, sokszorosítása, átadása, saját kezűleg való, vagy harmadik fél általi megváltoztatása esetén a Megrendelőt büntetőjogi felelősség terheli és szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát.

4.1.3

A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek, forrásfájloknak az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

4.1.4

Szolgáltatónak joga van az

 • általa készített Mű felületén, „láblécében” a logóját, védjegyét diszkréten feltüntetni
 • és saját média felületein referenciaként bemutatni.

Külön díj ellenében a Megrendelőnek lehetősége van a védjegy, vagy a referenciák használatát megtiltani. Ebben az esetben a szerződő felek ezt külön szerződésben írásban rögzítik.

4.1.5

A Szolgáltatót megilleti a honlap, grafikai tervek többszörözésének a joga és a Megrendelő által átvett honlaphoz, grafikai tervhez hasonló munkákat korlátozás nélkül készíthet. A Megrendelő külön megállapodás alapján díj ellenében kizárhatja azt, hogy a Szolgáltató az általa készített honlap vagy grafikai terv egyedi, megkülönböztető vonásaihoz hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen. A Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten a Szolgáltató tudomására kell hoznia.

4.1.6

Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Szolgáltató eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját.

5. rész – Fizetési feltételek

5.1

Szerződési biztosíték

5.1.1

A Szolgáltatási Szerződés teljesítése esetén a Szerződési biztosíték összege a szolgáltatási díjba beszámít. Az Szerződési biztosíték összege a szerződés összegének 50%-a.
Az előlegszámla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a munkálatokat.

5.2

Fizetési lehetőségek

5.2.1

A szerződésben meghatározott összeg kifizetése történhet

 • egy összegben, (15.000.- Ft alatti szolgáltatói díj esetén, illetve átalánydíjak esetén)
 • könnyített fizetési konstrukcióval (bizonyos munkarészek elkészülte utáni fizetés),
 • egyes szolgáltatások sikerdíjazással történő fizetéssel,
 • könnyített részletfizetési finanszírozási konstrukcióval (munkarészektől független, havi részletfizetés).

Amennyiben a Szolgáltatói Szerződésben nincs külön rögzítve, úgy a fizetések az alábbiak szerint alakul:

 • 50% Szerződési biztosíték - előlegszámla alapján, melynek kiegyenlítése a 3.1 Szolgáltatás folyamatának megkezdésének feltétele,
 • Végszámla alapján, mely a 3.2.2 mintapéldány (tesztverzió) jóváhagyása után kerül kiállításra.
5.2.2

A fizetés a számla kiállítását követő 2 banki napos fizetési határidővel történik.

5.2.3

Licenc díjak fizetése.
A Mű elkészítéséhez felhasznált bővítmények, képek, kreatívok, zenei betétek licenc díját a tervezés ára nem tartalmazza. A licenc költsége a Megrendelőt terhelik, a Szolgáltató a licenc mértékéről, időtartamáról köteles a Megrendelőt tájékoztatni.

5.2.3.1

A szolgáltatói díjak magába foglalják a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos költségeket is, kivéve azon költségeket, melyeket a Szolgáltató a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével és hozzájárulásával megelőlegez, és amely költségeket a Megrendelő a Szolgáltató által átadandó és Megrendelő nevére kiállított eredeti számla alapján vállal visszafizetni.

5.3

Fizetési késedelem

5.3.1

Amennyiben a Megrendelő a kiállított számlá(ka)t határidőben nem egyenlíti ki, a Szolgáltató késedelmi kötbért számít fel, melynek mértéke a Megrendelési díj 0,5%-a /nap.
Továbbá a Megrendelőnek késedelmenkén 40 eurónak megfelelő forint összegű behajtási költségátalányt kell megfizetnie a Ptk. előírásai alapján. A behajtási költségátalány fizetése a késedelem bekövetkezésével, külön felszólítás nélkül esedékessé válik. Megfizetése külön kiállított számla és áfa nélkül fizetendő. 
Behajtási költségátalány mértéke: negyven eurónak a késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszege.

5.3.2

Fizetési határidőt meghaladva a Szolgáltató fizetési emlékeztető, majd fizetési felszólítást küld a megrendelőnek.

5.3.3

Abban az esetben ha Megrendelő "ráutaló magatartása" nem biztosítja a Szolgáltatót a fizetési szándékáról, elektronikus úton fizetési meghagyásos eljárást érvényesít.

5.3.4

Fizetési határidőt több mint 7 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a teljesítésig a Szolgáltató felfüggeszti a megrendelést vagy a Megrendelő egyéb megrendeléseinek teljesítését, illetve szolgáltatást.

5.3.5

Fizetési határidőt több mint 14 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elállhat a már leadott megrendelések teljesítésétől. A szerződés felmondása esetén a szolgáltatási díjból visszatérítés nem igényelhető.

5.3.6

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési határidőt több mint 30 nappal meghaladó fizetési késedelembe esik és "ráutaló magatartása" sem biztosítja a Szolgáltatót a fizetési szándékáról,  Szolgáltató a Megrendelő cég nyilvános adatait (cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai), valamint a tartozás összegét és szolgáltatás rövid leírását nyilvánosan közzéteheti az interneten. Szolgáltató saját internetes oldalain és a WWW.MEDIAADOSOK.HU internetes oldalon. A Megrendelő a nyilvános közzététel általi közvetlen vagy közvetett módon keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli, és a szolgáltatóval vagy a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmilyen kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.

6. rész – Szolgáltatás, megrendelés módosítása

6.1.1

Ha a felek a közöttük létrejött megrendelést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő új szolgáltatás megrendelését szeretné, és ajánlati felhívást tesz, akkor a Megrendelő az általa kitöltött újabb megrendelőlapot elküldi a Szolgáltató részére.

6.1.2

A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a szolgáltatást, vagy megrendelést akkor módosítja, illetve akkor fogadja el az újabb megrendelést, ha a Szolgáltató által kiállított valamennyi számla kiegyenlítésre került és így Megrendelőnek kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

7. rész – Szolgáltatási Szerződés megszűnése, megszüntetése

7.1

Szerződés megszűnése

7.1.1

A felek között létrejött szerződés a

 • megrendelt egyszeri szolgáltatás vagy megrendelt munka, termék átadása,
 • majd Megrendelő elektronikus úton (email) elküldött Elfogadó nyilatkozata a Szolgáltatónak
 • és a szolgáltatási díj kifizetése

után megszűnik.

7.1.2

A felek között létrejött szerződés, teljesítés nélkül is megszüntethető:

7.1.2.1

Felek közös megegyezésével,

7.1.2.2

a Megrendelő felmondásával,

7.1.2.3

a Szolgáltató felmondásával.

7.1.3

Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek 30 napon belül kötelesek egymással elszámolni. Felek rögzítik,

 • hogy a szerződés megszűnéséig a Megrendelő által teljesített kifizetéseket a Szolgáltató nem téríti vissza.
 • Továbbá a szerződés megszűnéséig már elvégzett munkálatok, szolgáltatások kifizetése alól
 • és az addig megvásárolt szükséges licenc díjak megfizetése alól

a szerződés felbontása, megszüntetése nem jelent mentességet.

7.1.3.1

Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató a szerződésben nem rögzített okokból mondja fel a megrendelés teljesítését. Ez esetben a Szolgáltató a Megrendelő addigi költségét 100%-ban visszatéríti.

7.1.3.2

Az elszámolásról a felek kötelesek jegyzőkönyvet felvenni.

7.2

Megrendelő elállási joga

7.2.1

A Megrendelő elállási szándékáról köteles elektronikus úton (Email) haladéktalanul a Szolgáltatót tájékoztatni. A felmondás hatálya a felmondás elektronikus úton (Email) történő elküldési időpontja.

7.2.2

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

7.2.2.1

a megrendelés és a terv elkészítési szakasza között,
a Megrendelőnek csak a szerződési biztosítékot kell kifizetnie

7.2.2.2

a terv elkészítési szakaszában, az első korrektúrafordulóval bezárólag,
a Megrendelőnek a szerződési biztosítékon felül, a teljes munka elkészítési díjának 25%-át kell kifizetnie.

7.2.2.3

a terv elkészítési szakaszában, a második korrektúrafordulóktól egészen a mintapéldány (tesztverzió) elkészítéséig,
a Megrendelőnek a szerződési biztosítékon felül, a teljes munka elkészítési díjának 50%-át kell kifizetnie.

7.2.2.4

a mintapéldány (tesztverzió) elkészítésétől a Mű végleges elkészítéséig,
a Megrendelőnek a szerződési biztosítékon felül, a teljes munka elkészítési díjának 80%-át kell kifizetnie.

7.3

Szolgáltató általi felmondás

7.3.1

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatását felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal érvénytelenné nyilvánítani, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő valótlan adatot szolgáltatott, vagy az általa leadott tartalmak nem eredeti, illetve nem a Megrendelő saját tulajdona, ill a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

7.3.1.1

Az elkészítendő honlapon vagy grafikai terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparjogvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

7.3.1.2

webhosting szolgáltatás esetén, a webtárhelyen olyan programkódot szándékozik elhelyezni, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas a rendszeren való futtatásra.

7.3.1.3

ha a megrendelő több mint 14 napos fizetési késedelembe esett

7.3.1.4

ha a megrendelő akadályozza a szerződés határidőre történő teljesítését

7.3.1.5

összesen 14 napos határidőt átlépve a Megrendelő nem tesz eleget kötelezettségeinek

7.3.1.6

Megrendelő szerződés szegése esetén

7.3.1.7

Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató erre köteles Őt figyelmeztetni. Ha az utasítást a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Szolgáltató dönthet úgy:

 • teljesíti a szolgáltatást, de az ebből eredő kárért nem felelős
 • ha láthatóan ez károkat okozhat presztízsén, akkor a megrendelést visszautasíthatja.

8. rész – Felelősség és titoktartás

8.1

Felelősség

8.1.1

Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja az Internet technikai és műszaki korlátait, és a technológiával együtt járó hibalehetőségeket.

8.1.2

A Megrendelő által felhasználásra és szerkesztésre leadott tartalmak eredetiségéért a szerzői jogi dolgokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal (szöveges tartalom, fényképek, zene, stb) ez a Megrendelő felelőssége és a Megrendelőt büntetőjogi felelősség terheli.

8.1.3

Szolgáltató saját belátása szerint igénybe vehet alvállalkozót vagy más teljesítési segédet.

8.2

Titoktartási kötelezettség

8.2.1

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi üzleti, pénzügyi, és partnerkapcsolati adat, szolgáltatási információk, ismeretanyagok, jelszavak, elérhetőségi admin adatok ismerete üzleti titoknak minősül, azokat harmadik személynek nem szolgáltathatja ki.

8.2.2

A titoktartási kötelezettség a szerződő felek alkalmazottjaira, alvállalkozóira is kiterjed. Amennyiben a szerződő felek, vagy alkalmazottjai a titoktartási kötelezettséget megszegik, a másik fél a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat. A szerződő felek felelősek minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével a másik félnek, vagy harmadik személynek okozott kárért.

8.2.3

Szerződő Felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik Szerződő Felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a munkákon, termékeken nem tüntetik fel a Szolgáltatót.

8.2.4

Titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

9. rész – Vegyes rendelkezések

9.1.1

Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését harmadik személy részére engedményezni.

9.1.2

A Szolgáltató szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövegét a Megrendelő a honlapon online közzéteszi. A módosítás közzétételét megelőzően közzétett ajánlati felhívásokkal kapcsolatban létrejött szerződésekre a módosítás nem vonatkozik.

9.1.3

A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. A Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A PKKB illetékességét nem lehet kikötni a hatályos jogszabályok alapján!